Thời hạn còn được thanh toán chế độ ốm đau của CBCNV

Ngày hỏi:04/01/2011

Xin hỏi Thời hạn còn được thanh toán chế độ ốm đau của CBCNV (vào thời gian nào của quý sau>)

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Thời hạn thanh, quyết toán chế độ ốm đau thai sản, nghỉ dưỡng sức PHSK: Hàng tháng hoặc hàng quý, đơn vị lập danh sách đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản phát sinh trong quý và nộp cho cơ quan BHXH chậm nhất vào ngày 05 của tháng đầu quý sau để kịp thời xét duyệt, quyết toán (theo hướng dẫn tại điểm 5, Công văn số 165/BHXH-PT ngày 13/5/2009 của Giám đốc BHXH tỉnh). -Thời hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ thanh toán, quyết toán là ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau cho những trường hợp phát sinh trong quý trước (theo hướng dẫn tại điểm 2 Công văn số 192/BHXH-CĐCS ngày 25/6/2007 của Giám đốc BHXH tỉnh).


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên Huế
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ ốm đau
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn