Thời hạn giải quyết hưởng chế độ hưu trí và tử tuất

Thời hạn giải quyết hưởng chế độ hưu trí và tử tuất được thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Việc giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, chế độ tử tuất đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được thực hiện như sau:
   Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho tổ chức bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động không còn quan hệ lao động thì trực tiếp nộp hồ sơ cho tổ chức bảo hiểm xã hội. Đối với hồ sơ hưởng chế độ tử tuất thì thân nhân của người đang hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên nộp hồ sở cho tổ chức bảo hiểm xã hội.

   Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với người hưởng lương hưu; 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, chế độ tử tuất, tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội một lần, chế độ tử tuất đối với người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn