Thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

Ngày hỏi:08/04/2016

Em đóng bảo hiểm từ tháng 2 nhưng đến tháng 3 mới có thẻ bảo hiểm y tế mà thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm là tháng 3. Vậy đúng hay sai? Xin cho e ý kiến?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông tư vấn như sau:


  • Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 sửa đổi, bổ sung của Luật BHYT:
   - Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế lần đầu, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;
   - Người tham gia bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước;
   - Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế.
   Do bạn chưa nêu cụ thể về bạn tham gia BHYT theo đối tượng nào nên bạn đối chiếu trường hợp của bạn với các quy định trên để biết và kiến nghị với các cơ quan liên quan.


  Nguồn:

  www.bhxhdaknong.gov.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn