Thời hiệu khiếu nại giải quyết trả sổ bảo hiểm

Ngày hỏi:16/03/2015

Tôi có quyết định nghỉ việc từ tháng 12/2013 nhưng công ty chưa chốt sổ và trả sổ BHXH cho tôi. Nay tôi viết đơn khiếu nại đến Sở LĐTBXH thì đơn của tôi có bị hết thời hiệu khiếu nại hay không?

  • Theo quy định thì trong thời gian 7 ngày kể từ ngày bạn nghỉ việc thì công ty phải tất tóan mọi nghĩa vụ cho người lao động, trường hợp cần kéo dài thời gian cũng không quá 30 ngày kể từ ngày bạn nghỉo việc, trong đó có việc chốt sổ BHXH và trả cho bạn.

   Nay bạn chưa nhận được sổ BHXH thì bạn nên yêu cầu công ty thực hiện trách nhiệm này. Nếu công ty ko giải quyết thì bạn làm đơn gời cơ quan chức năng quản lý lao động, thời hạn vẫn còn nên bạn cứ yêm tâm.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn