Thôi việc trước khi sinh có được hưởng chế độ thai sản?

Ngày hỏi:11/05/2019

Tôi muốn được tư vấn về vấn đề của tôi là : Tôi tham gia BHXH từ tháng 3/2014 đến 2/2015. Và từ 12/2016 đến 1/2018. Tôi nghỉ việc. Sau đó tôi đi làm lại đóng BHXH từ 5/2018 đến hết tháng 8/2018,  tôi nghỉ dưỡng thai có giấy nghỉ của bác sĩ cho nghỉ 15 ngày. Vì sức khỏe yếu tôi viết đơn nghỉ ngày dự sinh của tôi 12/5/2019. Vậy Tôi muốn hỏi: Tôi đã đóng BHXH trên 12 tháng nhưng không liên tục và tính từ 5/2018 đến 4/2019 tôi đã đóng  BHXH được 4 tháng 5,6,7,8 thì tôi có thể làm hồ sơ hưởng Chế độ thai sản được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Do ngày 12/05/2019 là ngày dự sinh của bạn, đối chiếu với thời gian hiện tại có thể xác định bạn thuộc trường hợp Lao động nữ sinh con theo Điểm b Khoản 2 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014.

   Căn cứ Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về chế độ thai sản như sau:

   1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Lao động nữ mang thai;

   b) Lao động nữ sinh con;

   c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

   d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

   đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

   e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

   2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

   3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

   4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

   Theo nội dung bạn cung cấp, bạn đã có hơn 12 tháng tham gia BHXH và trong thời gian 12 tháng trước khi sinh (12/05/2018- 12/05/2019) bạn đã đóng đủ 03 tháng BHXH (các tháng 5,6,7,8/2018).

   Đồng thời căn cứ tại Điểm b Mục 2 Công văn 3432/LĐTBXH-BHXH quy định:

   “b) Theo quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội thì lao động nữ đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn không quy định thời gian tối thiểu nghỉ dưỡng thai để được hưởng chế độ thai sản theo điều kiện quy định nêu trên.”

   Theo quy định trên thì Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn không quy định thời gian tối đa nghỉ dưỡng thai để được hưởng chế độ thai sản. Do đó, nếu đáp ứng điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm nêu trên thì bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

   Trên đây là nội dung tư vấn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn