Thông báo cho bên mua bảo hiểm về tình trạng hợp đồng đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:12/12/2016

Thông báo cho bên mua bảo hiểm về tình trạng hợp đồng đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được quy định như thế nào? Bạn đọc Trần Thị Hồng Ngọc, địa chỉ mail hong_ngoc****@gmail.com hỏi: Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Tôi làm bên bán hàng, sản phẩm về bảo hiểm. Thời gian này vì lý do công việc nên tôi có biết về sản phẩm bảo hiểm liên kết chung. Tôi muốn hỏi: Thông báo cho bên mua bảo hiểm về tình trạng hợp đồng đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thông báo cho bên mua bảo hiểm về tình trạng hợp đồng đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được hướng dẫn tại Điều 14 Thông tư 52/2016/TT-BTC hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

   Theo đó, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc năm hợp đồng, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm về các nội dung sau:

   1. Tình trạng của hợp đồng bảo hiểm bao gồm thông tin sau:

   a) Quyền lợi bảo hiểm rủi ro;

   b) Giá trị hoàn lại vào đầu năm báo cáo;

   c) Giá trị hoàn lại vào cuối năm báo cáo;

   d) Các Khoản phí phát sinh trong năm chi tiết theo phí bảo hiểm rủi ro và các Khoản phí khác;

   đ) Tổng số phí bảo hiểm đã đóng và số phí bảo hiểm được phân bổ vào quỹ liên kết chung trong năm báo cáo;

   e) Kết quả đầu tư và tỷ suất đầu tư từ phần phí bảo hiểm đầu tư vào quỹ liên kết chung.

   2. Kết quả hoạt động của quỹ liên kết chung với các nội dung sau:

   a) Thông tin tóm tắt về tình hình tài chính của quỹ liên kết chung theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

   b) Tình hình hoạt động của quỹ liên kết chung trong năm (05) năm gần nhất hoặc thời gian tồn tại thực tế của quỹ nếu thời gian hoạt động của quỹ chưa đủ năm (05) năm;

   c) Chi tiết về các quyền lợi đầu tư đã chia và dự kiến sẽ cho bên mua bảo hiểm trong năm báo cáo;

   d) Xác nhận của công ty kiểm toán độc lập về những thông tin nói trên.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về thông báo cho bên mua bảo hiểm về tình trạng hợp đồng đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, được quy định tại Thông tư 52/2016/TT-BTC. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn