Thông báo kết quả giám định cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ngày hỏi:03/01/2019

Là một cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập, mới đây đã được cơ quan bảo hiểm xã hội giám định về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Thông báo kết quả giám định cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thông báo kết quả giám định cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được quy định tại Khoản 5 Điều 5 Quyết định 1456/QĐ-BHXH năm 2015 Quy trình giám định bảo hiểm y tế do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   Kết thúc đợt giám định, Bộ phận giám định có trách nhiệm:

   - Thông báo kết quả giám định đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm:

   + Các nội dung đã thực hiện giám định.

   + Các sai sót đã phát hiện trong quá trình giám định kèm dữ liệu điện tử chi tiết.

   + Kết quả giám định hồ sơ trong mẫu; Các chi phí từ chối thanh toán; Các sai sót đề nghị cơ sở khám bệnh, chữa bệnh điều chỉnh, khắc phục.

   - Lập biên bản ghi nhận kết quả giám định giữa Bộ phận giám định và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn