Thông tin về bảo hiểm liên kết chung được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:11/12/2016

Thông tin về bảo hiểm liên kết chung được quy định như thế nào? Bạn đọc Nguyễn Thị Bích Ngọc, địa chỉ mail bich_ngoc****@gmail.com hỏi: Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Tôi làm bên bán hàng, sản phẩm về bảo hiểm. Thời gian này vì lý do công việc nên tôi có biết về sản phẩm bảo hiểm liên kết chung. Tôi muốn hỏi: Thông tin về bảo hiểm liên kết chung được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thông tin về bảo hiểm liên kết chung được hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư 52/2016/TT-BTC hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, theo đó:

   1. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm công bố chính xác, đầy đủ và kịp thời cho bên mua bảo hiểm các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm liên kết chung đã giao kết. Thông tin cung cấp cho bên mua bảo hiểm phải phù hợp với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được Bộ Tài chính phê chuẩn.

   2. Bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp đầy đủ thông tin và giải thích các Điều kiện, Điều Khoản bảo hiểm để nhận thức được các rủi ro liên quan khi giao kết hợp đồng bảo hiểm liên kết chung.

   3. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm công bố trên website của doanh nghiệp các tài liệu dưới đây:

   a) Quy tắc, Điều Khoản sản phẩm bảo hiểm được Bộ Tài chính phê chuẩn;

   b) Tài liệu giới thiệu sản phẩm;

   c) Tài liệu minh họa bán hàng về các trường hợp điển hình;

   d) Tình hình hoạt động của quỹ liên kết chung.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về thông tin về bảo hiểm liên kết chung, được quy định tại Thông tư 52/2016/TT-BTC. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn