Thu BHXH đối với lao động hợp đồng ở UBND cấp xã

Ngày hỏi:12/10/2015

Hiện nay BHXH Việt Nam ban hành công văn 4407/BHXH-BT ngày 14/11/2014 về việc hướng dẫn giải quyết vướng mắc về thu BHXH, BHYT, trong đó tại mục 5, có hướng dẫn về việc thoái thu BHXH đối với người lao động do UBND xã ký hợp đồng lao động: Có nghĩa là từ ngày 01/01/2015, tất cả những người hợp đồng lao động tại xã sẽ không được BHXH tỉnh thu bảo hiểm xã hội, BHTN,BHYT, tôi hiểu như vậy có đúng không? Vậy những trường hợp do Phòng Nội vụ huyện ký hợp đồng lao động, UBND xã trả lương thì giải quyết như thế nào? Theo công văn này thì tôi thấy rất thiệt thòi cho người lao động đang làm việc theo chế độ hợp đồng tại cấp xã, đặc biệt là người lao động nữ (Chế độ thai sản). Tại các xã, khi chưa có đợt xét tuyển hoặc thi tuyển thì họ vẫn có nhu cầu về người làm việc, vậy họ tiến hành ký hợp đồng lao động và được trả lương bằng tiền của vị trí vẫn còn thiếu đó, nếu chỉ vì Luật cán bộ công chức năm 2008 không có đối tượng là ngời làm việc theo chế độ hợp đồng lao động để không thu BHXH, BHTN,BHYT như vậy có hợp lý với Luật Lao động, Luật BHXH không? Mong sớm nhận được hồi âm của BHXH tỉnh. Trân trọng cảm ơn.

Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tư vấn như sau:

 • Theo quy định của Luật cán bộ, công chức 2008 22/2008/QH12, thì ở cấp xã không có đối tượng là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (kể cả người lao động do phòng Nội vụ huyện ký hợp đồng lao động, sau đó phân công về UBND xã làm việc và do UBND xã trả lương). Tuy nhiên, trên thực tế tại nhiều địa phương vẫn ký hợp đồng lao động với người lao động và đăng ký tham gia BHXH bắt buộc cho những lao động này.

  Do đó, ngày 29/7/2014, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 2854/BNV-CCVC hướng dẫn thực hiện BHXH đối với các trường hợp có hợp đồng lao động với Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã, theo đó đối với những trường hợp đã ký hợp đồng lao động với UBND trước đây thì thực hiện chế độ BHXH cho các đối tượng này như những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP (theo đó, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc).

  Thực hiện ý kiến của Bộ Nội vụ, ngày 14/11/2014 BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 4407/BHXH-BT, hướng dẫn thực hiện như sau:

  + Thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động đã ký hợp đồng lao động với UBND cấp xã trước đây như những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

  + Thực hiện thủ tục dừng đóng BHXH bắt buộc đối với những lao động này. Thời gian đóng BHXH bắt buộc của các đối tượng này được bảo lưu làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH, các đối tượng này được tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện nếu có nhu cầu theo quy định của Luật BHXH.

  + Kể từ ngày 01/01/2015, cơ quan BHXH không thu BHXH bắt buộc đối với mọi trường hợp ký hợp đồng lao động với UBND cấp xã.

  Như vậy, đối tượng là người làm việc theo chế độ hợp đồng ở UBND không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời cũng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, BHYT. Các đối tượng này có thể tham gia BHXH tự nguyện và BHYT tự đóng theo quy định của Luật BHXH và Luật BHYT.


Nguồn:

Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh An Giang
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
1. Khoản a điểm 1 điều 2 Luật BHXH năm 2006 (29/6/2009): Người l&#224;m việc theo hợp đồng lao động kh&#244;ng x&#225;c định thời hạn, hợp đồng lao động c&#243; thời hạn từ đủ ba th&#225;ng trở l&#234;n l&#224; đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 quy định: tại khoản 1, Điều 3: người lao động….l&#224;m việc theo hợp đồng lao động…v&#224; chịu sự quản l&#253;, điều h&#224;nh của người sử dụng lao động; Tại khoản 2, Điều 3: người sử dụng lao động l&#224; doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức….sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;…<br/>Vậy những trường hợp l&#224; HĐLĐ cấp x&#227; c&#243; thuộc luật BHXH 2006 v&#224; bộ luật lao động 2012 kh&#244;ng?
Nguyễn Văn Tuấn (6 tháng trước) Thích 0 | Trả lời
Theo hướng dẫn tại Điểm b Khoản 5 C&#244;ng văn 4407/BHXH-BT năm 2014 th&#236; kể từ ng&#224;y 01/01/2015 th&#236; mọi trường hợp k&#253; HĐLĐ với UBND cấp x&#227; kh&#244;ng phải l&#224; đối tượng tham gia BHXH bắc buộc theo Luật Bảo hiểm x&#227; hội.<br/>- Mọi trường hợp k&#253; HĐLĐ với UBND cấp x&#227; vẫn chịu sự điều chỉnh của Bộ Luật Lao động 2012 v&#224; c&#225;c văn bản ph&#225;p luật li&#234;n quan.
Mai Thanh Lợi (6 tháng trước) Thích 0 | Trả lời
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn