Thu hồi thiết bị lưu khóa bí mật sau khi chứng thư số ngành BHXH hết hạn sử dụng

Ngày hỏi:02/06/2021

Thu hồi thiết bị lưu khóa bí mật sau khi chứng thư số ngành BHXH hết hạn sử dụng được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thu hồi thiết bị lưu khóa bí mật sau khi chứng thư số ngành BHXH hết hạn sử dụng
   (ảnh minh họa)
  • Thu hồi thiết bị lưu khóa bí mật sau khi chứng thư số ngành BHXH hết hạn sử dụng quy định tại Khoản 4 Điều 17 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1166/QĐ-BHXH năm 2020, cụ thể như sau:

   Thu hồi thiết bị lưu khóa bí mật sau khi chứng thư số hết hạn sử dụng hoặc chứng thư số bị thu hồi:

   - Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp thuê bao có trách nhiệm thu hồi thiết bị lưu khóa bí mật khi chứng thư số hết hạn sử dụng hoặc chứng thư số bị thu hồi bàn giao cho Trung tâm CNTT.

   - Quy trình thu hồi thiết bị lưu khóa bí mật:

   + Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày thu hồi chứng thư số, Trung tâm CNTT có trách nhiệm thu hồi thiết bị lưu khóa bí mật của chứng thư số hết hạn sử dụng hoặc chứng thư số bị thu hồi, bàn giao cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

   + Quá trình giao, nhận thiết bị lưu khóa bí mật phải lập biên bản theo Mẫu 11-CTS của Phụ lục kèm theo Quy chế này.

   - Trong trường hợp thiết bị lưu khóa bí mật bị thất lạc, cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp phải lập biên bản xác nhận theo Mẫu 12-CTS tại Phụ lục kèm theo Quy chế này gửi ngay về Trung tâm CNTT tổng hợp, xử lý.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn