Thu nhập ngoài lương cơ bản, có đóng bảo hiểm xã hội?

Ngày hỏi:23/07/2016

Bà Lương Thị Thiên Hương (Hà Nội) ký hợp đồng với doanh nghiệp với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Trong đó, lương cơ bản là 4,5 triệu đồng, còn lại 5,5 triệu đồngtính hưởng dựa vào chỉ số KPI đánh giá hiệu quả, năng lực hoàn thành công việc trong tháng. Tuy nhiên, khoản ngoài lương cơ bản nêu trên bà Hương nhận được hàng tháng cũng khác nhau, có tháng chỉ 80%, 90%. Bà Hương hỏi, khoản ngoài lương cơ bản của của bà có tính đóng bảo hiểm xã hội hay không? Nếu có thì mức tính đóng như thế nào?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn như sau:

  • Căn cứ Luật BHXH năm 2014; Khoản 1, 2 Điều 17 Nghị định số 115 ngày 11-11-2015 của Chính phủ; Khoản 1,2 Điều 30 Thông tư số 59 ngày 29-12-2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc từ ngày 1-1-2016 là mức lương và phụ cấp lương; từ ngày 1-1-2018 là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

   Đồng thời, theo Điều 90 Bộ Luật Lao động, Điều 4 Thông tư 47 ngày 16-11-2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tiền lương ghi trong hợp đồng lao động bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận, đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

   Đối chiếu với các quy định nêu trên, khoản ngoài lương cơ bản được tính hưởng dựa vào chỉ số KPI đánh giá hiệu quả và năng lực hoàn thành công việc trong tháng không làm căn cứ để tính đóng, hưởng BHXH bắt buộc.

   Do đó, bà cần kiến nghị công ty ghi tiền lương trong hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật, làm căn cứ đóng BHXH.


  Nguồn:

  Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn