Thu tiền BH

Ngày hỏi:30/10/2014
Xin hỏi Cục thuế BP: Công ty Tôi có mua bảo hiểm thân xe. Xe Cty bị tai nạn giao thông, Công ty bảo hiểm không sửa xe mà chuyển tiền vào tài khoản của Công ty. Như vậy Công ty có phải xuất hóa đơn không? Khoản tiền này có phải hạch toán vào thu nhập khác không?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 15, Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT- BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về thuế TNDN, quy định.

   “Điều 7. Thu nhập khác

   Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau:

   …; thu nhập nhận được từ các khoản hỗ trợ chi phí,… và các khoản hỗ trợ khác...”.

   Căn cứ khoản 1, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT, quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

   “1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

   Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền”.

   Căn cứ quy định trên, Công ty bạn nhận được khoản tiền do Công ty bảo hiểm hổ trợ về chi phí sửa xe. Trường hợp này bạn lập chứng từ thu theo quy định và thu nhập này hạch toán vào thu nhập khác.


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn