Thu tiền thẻ bhyt

Ngày hỏi:18/06/2015

Công ty của em tham gia BHXH, BHYT nhưng do công ty nợ BHXH từ năm 2014, do đó năm 2014 công ty em không đựoc cấp thẻ BHYT. Năm 2015 công ty em thực hiện điều chỉnh tiền luơng cho người lao động và thanh toán toàn bộ số tiền nơ. Tuy nhiên do năm 2014 công ty em không đựoc cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT. Vì vậy khi thanh toán tiền có đựoc giảm tiền thẻ BHYT của năm 2014 hay không? Nếu phải đóng thì căn cứ ở văn bản nào?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 1 Điều 36, khoản 1 Điều 37 và khoản 2 Điều 39 Luật BHYT quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm người tham gia BHYT và tổ chức, cá nhân đóng BHYT: “ Người tham gia BHYT được cấp thẻ bảo hiểm y tế khi đóng BHYT; Đóng bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn”

   - Tại Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 49 của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì sẽ bị xử lý như sau:

   + Phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của quỹ bảo hiểm y tế;

   + Phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ bảo hiểm y tế.

   Như vậy, đơn vị bà nợ tiền BHXH, BHYT thì không được cấp thẻ BHYT; khi thanh toán nợ BHXH, BHYT không được giảm tiền BHYT của những tháng nợ và đơn vị bà phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ bảo hiểm y tế.


  Nguồn:

  BHXH tỉnh Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn