Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội cho người lao động

Ngày hỏi:26/06/2012

Tôi mới thành lập doanh nghiệp, xin hỏi muốn đăng ký bảo hiểm xã hội cho người lao động bao gồm những thủ tục gì? Trình tự như thế nào?

  Nội dung này được Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng tư vấn như sau:

  • Doanh nghiệp mới thành lập trước tiên cần đăng ký Hệ thống thang bảng lương cho doanh nghiệp để làm cơ sở ký kết hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

   Sau khi được cơ quan có thẩm quyền (Sở Lao động TBXH tỉnh) phê duyệt thang bảng lương, doanh nghiệp đăng ký Danh sách lao động cho từng người lao động trên cơ sở mức lương đã đăng ký (tại Sở Lao động TBXH tỉnh hoặc Phòng Lao động TBXH các huyện, thành phố) và mang danh sách này sang cơ quan bảo hiểm xã hội để làm thủ tục đóng bảo hiểm.

   1. Thủ tục đăng ký thang bảng lương bao gồm:

   - 01 tờ trình đăng ký thang bảng lương

   - 03 bản hệ thống thang bảng lương

   - 01 giấy phép kinh doanh (phô tô)

   2. Thủ tục đăng ký Danh sách lao động gồm:

   - 01 tờ trình đăng ký danh sách lao động

   - 03 bản Danh sách lao động

   - 01 thang bảng lương đã được phê duyệt (phôtô)

   - 01 bộ hồ sơ của từng người lao động: CMND, giấy khám sức khỏe, hợp đồng lao động.


  Nguồn:

  www.lamdong.gov.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn