Thủ tục đổi tên trong hồ sơ hưởng lương hưu?

Mẹ của ông D đã nghỉ hưu, trong sổ hưu và thẻ BHYT ghi tên Vũ Thị Dòng, nhưng trên CMND và hộ khẩu là Vũ Thị Giòng. Ông muốn điều chỉnh tên của mẹ ông theo CMND và hộ khẩu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào và cơ quan nào giải quyết? Muốn điều chỉnh tên của mẹ ông theo CMND và hộ khẩu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào và cơ quan nào giải quyết?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội tư vấn như sau:

  • Trên hồ sơ hưởng chế độ hưu trí hàng tháng của mẹ ông thông tin về tên ghi trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng không thống nhất với thông tin ghi trong Giấy khai sinh, nay có yêu cầu điều chỉnh lại cho thống nhất. Đề nghị ông nộp hồ sơ để điều chỉnh nhân thân theo quy định tại Công văn số 2714/LĐTBXH-BHXH ngày 25/7/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Công văn số 3328/BHXH-CSXH ngày 4/9/2014 của BHXH Việt Nam.

   Hồ sơ gồm:

   - Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng (theo Mẫu số 01 - ĐCNT) do người hưởng BHXH hàng tháng lập và ký, ghi rõ họ tên.

   - Giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền cấp theo đúng quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch.

   Hồ sơ nộp tại cơ quan BHXH quận, huyện nơi mẹ ông đang lĩnh lương hưu hàng tháng.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn