Thủ tục đóng BHXH cho người lao động cho 1 năm về trước

Ngày hỏi:27/11/2013

Cho Tôi hỏi doanh nghiep tôi hoạt đông được 1 năm, vì tình hình khó khăn nên chưa đóng BHXH cho nhân viên, nay tôi làm thủ tục để đóng BH cho người lao động, thời gian đóng là từ tháng 6 năm 2013, tôi phải có các giấy tờ gì, và phải đóng lãi vì nộp chậm là bao nhiêu?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • Thủ tục đăng ký tham gia BHXH gồm:
   - Tờ khai tham gia BHXH
   - Danh sách lao động tham gia BHXH
   - Giấy phép Đăng ký Kinh doanh
   - HĐLĐ ký kết giữa NSDLĐ và NLĐ. Và đăng ký tại BHXH huyện, thị nơi trụ sở công ty đóng.
   * Cách tính lãi chậm đóng:
   - Phương thức tính lãi: ngày đầu hằng tháng.
   - Công thức tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN:
   Lcdi =(Pcdi + Lcdi-1) x k (đồng)
   Trong đó:
   * Lcdi: tiền lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tính tại tháng i (đồng).
   * Pcdi: số tiền chưa đóng phải tính lãi tính tại tháng i (đồng), được xác định bằng: tổng số tiền BHXH, BHYT, BHTN đến cuối tháng trước mang sang tháng tính lãi trừ (-) số phải đóng phát sinh chưa quá hạn phải nộp, tính đến tháng trước liền kề tháng tính lãi i.
   (Nếu Pcdi > 0 thì có nợ tính lãi, nếu Pcdi ≤ 0 thì không có nợ tính lãi).
   * Lcdi-1: tiền lãi chậm đóng chưa trả hết tính đến tháng trước liền kề tháng tính lãi.
   * k: lãi suất tính lãi chậm đóng tại thời điểm tính lãi (%/tháng).


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn