Thủ tục, hồ sơ hưởng BHYT khi khám chữa bệnh trái tuyến

Ngày hỏi:25/09/2013

Thủ tục, hồ sơ hưởng BHYT khi khám chữa bệnh trái tuyến? Các giấy tờ đề nghị theo mẫu nào, cần những chứng từ gì?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:


  • Khi đi khám chữa bệnh trái tuyến có trình thẻ BHYT thì người có thẻ sẽ chi trả (trong đó có cả phần đồng chi trả)
   + 30% hạng III
   + 50% hạng II
   + 70% hạng I
   - Khi đi khám chữa bệnh trái tuyến tại cơ sở không ký hợp đồng, không trình thẻ BHYT thì người bệnh sẽ chi trả toàn bộ chi phí tại bệnh viện, sau đó đem hết hóa đơn chứng từ đến cơ quan BHXH để thanh toán trực tiếp với mức:

   Loại hình KCB
   Tuyến chuyên môn kỹ thuật
   Chi phí BQ(đồng)
   1. KCB tại cơ sở không ký hợp đồng và không trình thẻ BHYT:
   a/ Ngoại trú(một đợt điều trị)
   Bệnh viện hạng III trở xuống
   55.000
   Bệnh viện hạng II
   120.000
   Bệnh viện hạng I, hạng đặc biệt
   340.000
   b/ Nội trú (một đợt điều trị)
   Bệnh viện hạng III trở xuống
   450.000
   Bệnh viện hạng II
   1.200.000
   Bệnh viện hạng I, hạng đặc biệt
   3.600.000
   2. KCB nước ngoài
   4.500.000


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn