Thủ tục hưởng chế độ tử tuất cho thân nhân của người đang đóng BHXH mất

Ngày hỏi:22/08/2019

Chồng tôi qua đời được 02 tháng, giờ gia đình tôi phải làm thủ tục gì để hưởng chế độ tử tuất. Trước khi mất, chồng tôi đang đóng BHXH ở 01 công ty. Mong nhận được tư vấn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • *Cơ sở pháp lý:

  - Luật bảo hiểm xã hội 2014

  - Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019

  *Điều kiện hưởng chế độ tử tuất

  Thân nhân của người đang đóng BHXH mất được hưởng các trợ cấp của chế độ hưu trí (Theo Điều 66, 67 Luật bảo hiểm xã hội 2014).

  *Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất cho thân nhân của người đang đóng BHXH mất

  - Sổ bảo hiểm xã hội;

  - Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc bản sao quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

  - Tờ khai của thân nhân và biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng hằng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần;

  - Biên bản điều tra tai nạn lao động, trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì phải có thêm biên bản tai nạn giao thông hoặc biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông quy định tại Khoản 2 Điều 104 của Luật bảo hiểm xã hội 2014; bản sao bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp chết do bệnh nghề nghiệp;

  - Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

  - Trường hợp thanh toán phí GĐYK thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện GĐYK.

  - Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực theo mẫu 04C-HBKV ban hành kèm theo Thông tư 181/2016/TT-BQP đối với người có thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực.

  *Quy trình thực hiện

  - Bước 1: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bị chết thì thân nhân nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động.

  - Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ thân nhân của người lao động, người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

  - Bước 3: Cơ quan bảo hiểm tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, và tổ chức chi trả cho thân nhân của người lao động.

  Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  *Thời gian giải quyết

  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho thân nhân của người lao động.

  Trên đây là thủ tục hưởng chế độ tử tuất cho thân nhân của người đang đóng BHXH mất.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc

Có thể bạn quan tâm:
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
Chế độ tử tuất
Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn