Thủ tục hưởng tiền tuất của chồng là liệt sĩ

Chồng tôi tham gia kháng chiến chống Pháp bị thương ở chiến trường và về nghỉ thương binh theo mức 62% tỷ lệ thương tật kể từ ngày 1-12-1988. Đến năm 2000 thì chồng tôi chết, lúc đó tôi chưa được hưởng tiền tuất do chưa đủ tuổi hưởng. Lúc chồng tôi còn sống, vợ chồng tôi sinh sống tại xã Thiệu Yên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Năm nay tôi đã 55 tuổi thì tôi cần làm thủ tục gì để được hưởng tiền tuất của chồng?

  Nội dung này được Báo Bình Dương tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2, Điều 32, Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9-4-2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trường hợp thương binh suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 61% trở lên chết thì thân nhân sẽ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng, cụ thể là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ; con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ tháng liền kề khi thương binh chết.

   Theo thông tin bà cung cấp chồng bà tham gia kháng chiến và là thương binh theo mức 62% tỷ lệ thương tật. Năm 2000 chồng bà chết và hiện bà đã đủ 55 tuổi, do đó bà có quyền được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo quy định trên.

   Để được hưởng chế độ tử tuất, theo Điều 40 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân, bà cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

   - Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần theo mẫu TT1/Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH.

   - Bản sao giấy chứng tử.

   Về thủ tục, bà cần lập bản khai tình hình thân nhân gửi UBND xã Thiệu Yên, huyện Uyên Định, tỉnh Thanh Hóa (nơi chồng bà sinh sống trước khi chết) kèm bản sao giấy chứng tử.

   UBND cấp xã trong thời gian 5 ngày kể từ ngày nhận được bản khai và các giấy tờ kèm theo, có trách nhiệm chứng nhận tình hình thân nhân (bao gồm cả trường hợp thân nhân hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng) và gửi các giấy tờ này đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm lập danh sách những trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kèm các giấy tờ theo quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ có trách nhiệm đối chiếu, ghép hồ sơ người có công đang quản lý với hồ sơ đề nghị hưởng tuất và ra quyết định trợ cấp.


  Nguồn:

  Báo Bình Dương Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ tử tuất
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn