Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh

Ngày hỏi:03/11/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Trọng Nhân, công chức nhà nước đã về hưu. Tôi được biết mới đây đã có quy định mới về hưỡng dẫn thi hành luật Bảo hiểm y tế. Tôi có thắc mắc sau đây mong nhận được phản hồi cụ thể. Theo quy định mới này thì thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế (có liệu lực từ ngày 1/12/2018), cụ thể như sau:

   Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế phải xuất trình hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và giấy chuyển tuyến theo Mẫu số 6 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 nhưng đợt điều trị chưa kết thúc thì được sử dụng giấy chuyển tuyến đó đến hết đợt điều trị.

   Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu số 5 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn