Thương binh khám chữa bệnh trái tuyến được hưởng bao nhiêu?

Ngày hỏi:31/10/2019

Dạ em muốn hỏi một vấn đề như thế này ạ. Hiện bố em là thương bình, mà bảo hiểm ở nghệ An, giờ muốn vào U bướu TP.HCM để khám và điều trị, thì mức mình được hưởng bảo hiểm là bao nhiêu ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thương binh khám chữa bệnh trái tuyến được hưởng bao nhiêu?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Luật bảo hiểm y tế 2014 thì mức hưởng BHYT của cựu chiến binh khi đi khám chữa bệnh cụ thể như sau:

   Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

   1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

   a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

   ...

   3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

   a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

   Như vậy, trường hợp có giấy chuyển tuyến thì mức hưởng khám chữa bệnh là 100%. Nếu khám chữa bệnh không đúng tuyến mức hưởng trong trường hợp của bạn là 40% chi phí điều trị nội trú.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn