Tiền gửi được bảo hiểm và Tiền gửi không được bảo hiểm

Ngày hỏi:30/11/2018

Ban biên tập hãy giúp tôi trả lời các câu hỏi sau đây: Tiền gửi được bảo hiểm và tiền gửi không được bảo hiểm được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Võ Hoàng - Gia Lai

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiền gửi được bảo hiểm và tiền gửi không được bảo hiểm được quy định tại Điều 18 và Điều 19 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 với nội dung như sau:

   Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức tiền gửi khác theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, trừ các loại tiền gửi không được bảo hiểm sau:

   - Tiền gửi tại tổ chức tín dụng của cá nhân là người sở hữu trên 5% vốn điều lệ của chính tổ chức tín dụng đó.

   - Tiền gửi tại tổ chức tín dụng của cá nhân là thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) của chính tổ chức tín dụng đó; tiền gửi tại chi nhánh ngân hàng nước ngoài của cá nhân là Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) của chính chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó.

   - Tiền mua các giấy tờ có giá vô danh do tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phát hành.

   Trên đây là nội dung trả lời về tiền gửi được bảo hiểm và tiền gửi không được bảo hiểm. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về vấn đề này tại Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn