Tiền lương đóng BHXH

Kính gửi BHXHTPĐN. Đơn vị chúng tôi đơn vị Công ty TNHH MTV vừa được thành lập và hoạt động được hơn 1 tháng. Đến nay, Sở Lao động TBXHTP Đà nẵng có công văn cho phép đơn vị chúng tôi được vận dụng Hệ số lương của 02NĐ : nghị định 204/2004 và nghị định 205/2004. Vì vậy đơn vị chúng tôi vận dụng Hệ số lương và hệ số phụ cấp như sau: - Đối với Phó Giám đốc: áp dụng Hệ số lương của NĐ 205/2004 và hệ số phụ cấp theo NĐ 204/2004/NĐ_CP. -Đối với các nhân viên còn lại: vận dụng theo NĐ 204/2004 Hiện nay, đơn vị chúng tôi bắt đầu kê khai quá trình tham gia BH bắt buộc thì đơn vị kê khai mức đóng BH= (Hệ số lương +hệ số phụ cấp)*1.150.000đồng. (Đối với nhân viên phục vụ có Hệ số lương là 1.00 khi tham gia BH thì mức tiền lương, tiền công tham gia BH là 1.150.000đồng/tháng). Vì vậy, đơn vị kính mong BHXHTPĐN cho ý kiến về việc tham gia BH theo trên có phù hợp không?

  Nội dung này được BHXH thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Đơn vị Bạn là đơn vị Công ty TNHH MTV, nhưng Bạn không nêu rõ là của Nhà nước hay ngoài nhà nước vì vậy Ban Biên tập chưa đủ căn cứ trả lời. Tuy nhiên nếu Công ty Bạn đã xây dựng thang lương, bảng lương và đã đăng ký với cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội (tại Sở LĐTBXH hoặc các Phòng LĐTBXH theo phân cấp của Ngành LĐTBXH) và đã được cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt thì đơn vị thực hiện theo nội dung đã được phê duyêt đó.
   Về mức lương tối thiểu: Việc áp dụng mức lương cơ sở 1.150.000 đồng chỉ áp dụng cho đối tượng quy định tại Nghị định 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ. Những đơn vị áp dụng hệ thống thang bảng lương theo Nghị định204/2004 và Nghị định 205/2004 mà không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 66/2013/NĐ-CP thì vẫn tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng hoặc mức lương tối thiểu vùng theo quy định để làm căn cứ đóng BHXH, BHYT


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn