Tiền lương tháng đóng BHXH

Ngày hỏi:04/03/2016

Xin kính chào Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh An Giang, trong quá trình công tác kế toán tại một Doanh Nghiệp tôi có một số thắc mắc như sau, kính mong nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn từ quý cơ quan: 1) cho tôi được hỏi đối với tiền lương nghỉ phép hàng năm mà chưa nghỉ được người sử dụng lao động tính trả trong những ngày mà lao động chưa nghỉ. ==> Vậy xin hỏi khi Doanh Nghiệp thanh toán tiền lương những ngày nghỉ phép hàng năm mà lao động chưa nghỉ này có phải trích đóng BHXH, BHYT,BHTN không ? 2) Doanh Nghiệp tôi hoạt động Sản Xuất Kinh Doanh mang tính thời vụ: Hàng năm theo quy định công nhân trong danh sách của doanh nghiệp được nghỉ phép mà vẫn hưởng đủ lương. Tiền lương nghỉ phép được tính vào chi phí sản xuất một cách hợp lý vì nó ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Nếu doanh nghiệp bố trí cho công nhân nghỉ đều đặn trong năm thì tiền lương nghỉ phép được tính trực tiếp vào chi phí sản xuất (như khi tính tiền lương chính), nếu doanh nghiệp không bố trí cho công nhân nghỉ phép đều đặn trong năm, để đảm bảo cho giá thành không bị đột biến tăng lên, tiền lương nghỉ phép của công nhân được tính vào chi phí sản xuất thông qua phương pháp trích trước theo kế hoạch. Cuối năm sẽ tiến hành điều chỉnh số trích trước theo kế hoạch cho phù hợp với số thực tế tiền lương nghỉ phép.Trích trước tiền lương nghỉ phép chỉ được thực hiện đối với công nhân trực tiêp sản xuất. ==> Vậy xin được hỏi khi Doanh Nghiệp thực hiện trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất thì Doanh Nghiệp có phải trích đóng BHXH, BHYT, BHTN luôn không ? Trên đây là những vướng mắc mà trong quá trình công tác kế toán mà tôi gặp phải, kính mong nhận được sự hướng dẫn của Quý cơ quan trong thời gian sớm nhất, để chúng tôi được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Chân thành cảm ơn Quý cơ quan.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tư vấn như sau:

  • Trường hợp người lao động thực hiện chế độ tiền lương do đơn vị quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương ghi trong HĐLĐ (Khoản 2, Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH), cụ thể:

   Từ ngày 01/01/2016, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động.

   Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động.

   Mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nêu trên là mức lương trong thang, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật mà 02 bên thỏa thuận được ghi trong hợp đồng lao động.

   Phụ cấp lương dùng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN là các loại phụ cấp như: phụ cấp chức vụ, chức danh, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động, phụ cấp thu hút và các khoản phụ cấp có tính chất tương tự.

   Các khoản bổ sung khác dùng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN là các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

   Như vậy, theo các quy định nêu trên thì tiền nghỉ phép năm là khoản bổ sung khác được trả cho người lao động vào những ngày nghỉ phép năm nhưng không nghỉ và người sử dụng lao động không bố trí được ngày nghỉ bù, không mang tính chất thường xuyên được trả vào mỗi kỳ trả lương nên không dùng tính vào tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh An Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn