Tiền lương tính tiền thai sản 2019

Ngày hỏi:06/03/2019

Tôi nghĩ hậu sản từ ngày 3/3/2019. BHXH trả lương cho tôi bắt đầu từ ngày 3/3/2019 - 3/8/2019 theo mức lương cơ bản là 1.390.000 đ. Ngày 1/7/2019 mức lương cơ bản là 1.490.000đ, vậy tôi có được truy lãnh phần lương chênh lệch tăng không? BHXH nơi tôi làm việc trả lời không. Tôi muốn hỏi tại sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

   1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

   a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

   ...

   Điều này được hướng dẫn bởi Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

   3. Mức hưởng chế độ thai sản của người lao động không được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh tăng mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng.

   4. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 2 Điều này, được ghi theo mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản người lao động được nâng lương thì được ghi theo mức tiền lương mới của người lao động từ thời điểm được nâng lương.

   Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 do Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 thì mức lương cơ sở 2019 sẽ được điều chỉnh như sau:

   Giai đoạn 1: Từ 01/01/2019 - 30/06/2019 Mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng. (Mức này theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang).

   Giao đoạn 2: Từ 01/07/2019 - 31/12/2019 Mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

   Như vậy, theo quy định trên thì mức hưởng chế độ thai sản của người lao động không được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh tăng mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng. Bạn nghĩ thai sản bắt đầu từ ngày 3/3/2019 - 3/8/2019 thì tiền thai sản sẽ tính dựa theo mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng. BHXH trả lời như vậy là phù hợp với quy định pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn