Tiền thai sản được hưởng là bao nhiêu?

Ngày hỏi:31/12/2013

Tôi làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 5/2011 đến ngày 12/01/2013 tôi nghỉ hậu sản đến 12/8/2013 tôi đi làm lại (tôi được nghỉ 7 tháng do sinh đôi). Vậy tôi được hưởng tiền thai sản là bao nhiêu? xin cho tôi biết cụ thể, bậc lương của tôi là 1,86. (doan tam doantamhth81@gmail.com)

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tư vấn như sau:

  • Điều 16 nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ quy định: "Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản theo khoản 1 Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội là mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc".
   Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; công văn số 54/BHXH-CSXH ngày 09/01/2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản:
   Theo đó: Nếu bậc lương bình quân 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của bạn là: 1.86 thì số tiền thai sản của bạn được tính như sau:
   * Tiền lương của 7 tháng nghỉ thai sản:
   Trong đó:
   - Ngày lẻ đầu: Từ 12/01/2013 đến 31/01/2013: 19 ngày
   (1,86 x 1.050.000đ): 26 ngày x 19 ngày = 1.427.200đ.
   - Ngày lẻ cuối: Từ 01/8/2013 đến 11/8/2013 = 11 ngày
   ( 1,86 x 1.150.000đ): 26 ngày x 11 ngày = 905.000đ
   - 05 tháng tính theo lương 1.050.000đ (từ 01/01/2013 đến 30/6/2013)
   1,86 x 1.050.000đ x 05 tháng = 9.765.000đ
   - 01 tháng tính theo lương 1.150.000đ (từ 01/7/2013 đến 31/7/2013)
   1.86 x 1.150.000 x 01 tháng = 2.139.000đ
   * Tiền trợ cấp một lần khi sinh con:
   1.050.000d x 4 tháng = 4.200.000đ
   Như vậy, tổng cộng số tiền bạn được hưởng trong thời gian 7 tháng do sinh đôi ( từ 12/01/2013 đến 11/8/2013) là:
   14.236.200 + 4.200.000đ =18.436.200đ


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Tây Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn