Tiêu chí thành lập và cơ cấu Tổ nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội huyện

Ngày hỏi:21/03/2019

Tiêu chí thành lập và cơ cấu Tổ nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội huyện được quy định như thế nào? Đây là nội dung thắc mắc Ban biên tập nhận được từ email của chị Hòa (***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 2 Quyết định 1306/QĐ-BHXH năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, trách nhiệm và chế độ quản lý của các Tổ Nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành thì:

   1. Đối với Bảo hiểm xã hội huyện có biên chế từ 36 viên chức trở lên hoặc có chỉ tiêu dự toán thu - chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hàng năm từ 1.700 tỷ đồng trở lên, được thành lập 05 Tổ Nghiệp vụ gồm:

   a) Tổ Thu;

   b) Tổ Cấp sổ, thẻ và Kiểm tra;

   c) Tổ Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội;

   d) Tổ Tiếp nhận & Quản lý hồ sơ;

   đ) Tổ Kế toán - Chi trả và Giám định bảo hiểm y tế.

   2. Đối với Bảo hiểm xã hội huyện có biên chế từ 26 đến 35 viên chức hoặc có chỉ tiêu dự toán thu - chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hàng năm từ 1.000 tỷ đồng đến dưới 1.700 tỷ đồng, được thành lập 04 Tổ Nghiệp vụ gồm:

   a) Tổ Thu - Cấp sổ, thẻ và Kiểm tra;

   b) Tổ Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội;

   c) Tổ Tiếp nhận & Quản lý hồ sơ;

   d) Tổ Kế toán - Chi trả và Giám định bảo hiểm y tế.

   3. Đối với Bảo hiểm xã hội huyện có biên chế từ 16 đến 25 viên chức và có chỉ tiêu dự toán thu - chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hàng năm từ 100 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng, được thành lập 03 Tổ Nghiệp vụ gồm:

   a) Tổ Thu - Cấp sổ, thẻ và Kiểm tra;

   b) Tổ Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và Tiếp nhận & Quản lý hồ sơ;

   c) Tổ Kế toán - Chi trả và Giám định bảo hiểm y tế.

   4. Đối với những Bảo hiểm xã hội huyện không thuộc quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều này thì không thành lập Tổ Nghiệp vụ.

   Tổ Nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội huyện do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quyết định thành lập sau khi được Tổng Giám đốc phê duyệt.

   Trên đây là nội dung quy định về tiêu chí thành lập và cơ cấu Tổ nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội huyện. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 1306/QĐ-BHXH năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn