Tìm được việc mới thì có đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Ngày hỏi:02/04/2019

Khi tôi nghỉ việc cũ thì 1 tháng sau tôi đã có công việc mới, vậy giờ cho tôi hỏi tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay đóng tiếp BHTN hay không ạ? Xin cảm ơn!!!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp bạn phải đáp ứng đủ các điều kiện tại Điều 49 Luật Việc làm 2013 như sau:

   1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

   a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

   b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

   2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

   3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

   4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

   Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013 quy định Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

   a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

   b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

   c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

   Theo Điều 14 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì mức đóng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

   1. Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng;

   2. Đơn vị đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia BHTN.

   Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

   Như vậy, trường hợp bạn vừa nghỉ việc 1 tháng thì sau đó đã tìm được việc làm mới thì không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Khi làm việc ở công ty mới nếu thuộc đối tượng phải tham gia BHTN thì bạn phải đóng 1% tiền lương tháng theo quy định nêu trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn