Tính BHXH 1 lần cho 6 tháng lương

Ngày hỏi:12/08/2015

Em làm việc được 6 tháng (6/2014-12/2014) thì nghỉ việc, với mức lương cơ bản là 2990000 thì em được lĩnh bao nhiêu tiền vậy?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • Tính mức trợ cấp khu vực một lần:
   Tổng số tháng hưởng TCKV một lần là: 0 tháng
   Tiền trợ cấp khu vực một lần bằng: 0
   2. Tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng để tính hư¬ởng trợ cấp BHXH một lần:
   1. Tiền lương, tiền công do ng¬ười sử dụng lao động quy định
   Từ 06/2014 Đến 12/2014, Thời gian : 7 tháng - Mức l¬ương : 2 990 000
   2 990 000 x 7 = 20 930 000
   Tổng thời gian : 7 tháng
   Tổng số tiền : 20 930 000
   2. Lương bình quân là:
   20 930 000 / 7 = 2 990 000
   3. Mức hưởng :
   - Thời gian đóng BHXH tính đến ngày : 31/12/2014 bằng : 0 năm 7 tháng trong đó có:
   0 năm 7 tháng đóng BHXH bắt buộc.
   - Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng hoặc bình quân tiền lương, tiền công và thu nhập tháng để tính trợ cấp BHXH một lần: 2 990 000 đồng
   - Số tháng tính hưởng trợ cấp BHXH 1 lần: 1.00 x 1.5 = 1.50 tháng
   a. Trợ cấp BHXH một lần: 2 990 000 đồng x 1.00 x 1.5 tháng = 4 485 000 đồng
   b. Trợ cấp khu vực một lần: 0 đồng
   Tổng số tiền trợ cấp (a+b): 4 485 000 đồng
   Số tiền bằng chữ: Bốn triệu bốn trăm tám mươi lăm ngàn đồng


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn