Tính hưởng bảo hiểm xã hội khi gián đoạn thời gian công tác

Ngày hỏi:29/12/2011

Ông Nguyễn Văn Thầu (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) đã có thời gian tham gia quân đội sau đó phục viên về địa phương công tác tại xã. Ông Thầu đề nghị giải đáp về thời gian tính hưởng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp của ông. Ông Thầu đi bộ đội ở Chiến trường B2 từ tháng 5/1971 đến tháng 12/1976. Tháng 1/1977 ông phục viên về địa phương và chưa được hưởng trợ cấp nghỉ việc theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương. Từ năm 1978 đến năm 1987 ông Thầu tham gia công tác tại xã với các chức vụ Xã đội trưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Vọng và hưởng chế độ phụ cấp. Từ năm 1987 đến năm 1994 ông làm Chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp xã Quảng Vọng. Từ năm 1994 đến năm 2010 ông Thầu đã làm các chức vụ Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng công an xã, Chủ tịch UBND xã, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Quảng Vọng. Với quá trình công tác trên, ông Thầu muốn được biết ông được tính bao nhiêu năm công tác hưởng chế độ bảo hiểm theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa tư vấn như sau:

  • Theo trình bày của ông Thầu, đối chiếu với quy định pháp luật hiện hành thì thời gian công tác trong quân đội từ tháng 5/1971 đến tháng 12/1976 (khi phục viên về địa phương không hưởng trợ cấp nghỉ việc một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ) được cộng nối với thời gian làm cán bộ xã từ năm 1994 đến năm 2010 nếu ông Thầu đảm bảo hồ sơ theo quy định.

   Thời gian từ năm 1987 đến năm 1994 ông Thầu làm Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp không thuộc chức danh tính hưởng bảo hiểm xã hội nên thời gian từ năm 1978 đến năm 1986 không được tính thời gian hưởng bảo hiểm xã hội (do bị gián đoạn trên 12 tháng theo quy định).


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn