Tình huống tính BHXH 1 lần

Ngày hỏi:27/02/2014

Quá trình tôi tham gia BHXH như sau: Từ 11/2003-10/2004: Mức lương: 1.500.000 Từ 11/2004-10/2005: Mức lương: 3.000.000 Từ 11/2005-12/2010: Mức lương: 1.900.000 Từ 01/2011-08/2011: Mức lương: 2.200.000 Từ 10/2011-12/2011: Mức lương: 2.200.000 Từ 01/2012-02/2012: Mức lương: 2.200.000 Tổng thời gian: 99 tháng Nhờ các anh chị tính dùm em số tiền em được hưởng Trợ cấp BHXH 1 lần là bao nhiêu ạ? Có tính thêm hệ số trượt giá không ạ? Cám ơn các anh chị nhiều.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • Tính hưởng trợ cấp BHXH một lần: (tạm tớnh tại thời điểm tháng 12/2013)
   Từ 11/2003 Đến 12/2003, Thời gian : 2 tháng - Mức lương : 1 500 000
   1 500 000 x 2 = 3 000 000
   Từ 01/2004 Đến 10/2004, Thời gian : 10 tháng - Mức lương : 1 500 000
   1 500 000 x 10 = 15 000 000
   Từ 11/2004 Đến 12/2004, Thời gian : 2 tháng - Mức lương : 3 000 000
   3 000 000 x 2 = 6 000 000
   Từ 01/2005 Đến 10/2005, Thời gian : 10 tháng - Mức lương : 3 000 000
   3 000 000 x 10 = 30 000 000
   Từ 11/2005 Đến 12/2005, Thời gian : 2 tháng - Mức lương : 1 900 000
   1 900 000 x 2 = 3 800 000
   Từ 01/2006 Đến 12/2006, Thời gian : 12 tháng - Mức lương : 1 900 000
   1 900 000 x 12 = 22 800 000
   Từ 01/2007 Đến 12/2007, Thời gian : 12 tháng - Mức lương : 1 900 000
   1 900 000 x 12 = 22 800 000
   Từ 01/2008 Đến 12/2008, Thời gian : 12 tháng - Mức lương : 1 900 000
   1 900 000 x 12 = 22 800 000
   Từ 01/2009 Đến 12/2009, Thời gian : 12 tháng - Mức lương : 1 900 000
   1 900 000 x 12 = 22 800 000
   Từ 01/2010 Đến 12/2010, Thời gian : 12 tháng - Mức lương : 1 900 000
   1 900 000 x 12 = 22 800 000
   Từ 01/2011 Đến 12/2011, Thời gian : 12 tháng - Mức lương : 2 000 000
   2 000 000 x 12 = 26 400 000
   Từ 01/2012 Đến 02/2012, Thời gian : 2 tháng - Mức lương : 2 200 000
   2 200 000 x 2 = 4 400 000
   Tổng thời gian : 10 + 2 + 2 + 10 + 2 + 2 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 = 100 tháng
   Tổng số tiền : 15 000 000 + 4 400 000 + 3 000 000 + 30 000 000 + 6 000 000
   + 3 800 000 + 22 800 000 + 22 800 000 + 22 800 000 + 22 800 000 + 22 800 000
   + 26 400 000 = 202 600 000
   Lương bình quân là: 202 600 000/ 100 = 2 026 000
   Mức hưởng:
   Thời gian đóng BHXH tính đến ngày: 29/02/2012 bằng: 8 năm 4 tháng
   Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng hoặc bình quân tiền lương, tiền công và thu nhập tháng để tính trợ cấp BHXH một lần: 2 026 000 đồng
   Số tháng tính hưởng trợ cấp BHXH 1 lần: 8.50 x 1.5 = 12.75 tháng
   Trợ cấp BHXH một lần: 2 026 000 đồng x 8.50 x 1.5 tháng = 25 831 500 đồng


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn