Tính hướng tính BHXH 1 lần

Ngày hỏi:11/06/2013

Xin chao anh/chị. Em tên là Hương, đã nghỉ việc từ 5/2012 đã nhận được tiền BHTN là 3 tháng, và có nhận được thẻ BH từ nơi đây cấp thời hạn sử dụng là 6/2012 đến 9/2012. Vậy 3 tháng này em có được tính khi nhận trợ cấp BHXH một lần không? Nhờ anh/chị giải đáp giúp em cách tính BHXH, cụ thể trên sổ BHXH của em ghi như sau: 1. Từ 01- 10/2010: 980.000 2. Từ 11- 12/2010: 1.100.000 3. Từ 01- 09/2011: 1.485.000 4. Từ 10- 12/2011: 2.140.000 5. Từ 01- 05/2012: 2.140.000 Số tiền em nhận được là bao nhiêu? Ngoài ra em có nhận được tiền truy lĩnh gì không? và khi nào sẽ được nhận những khoản tiền đó? Xin anh/chị giải đáp giúp em

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • Đóng BHTN và đã nhận trợ cấp thất nghiệp, thì không tính thời gian đó, dĩ nhiên là không tính thời gian, dĩ nhiên là không tính thời gian BHXH. Em xem trên sổ BHXH, có hàng số tháng năm đóng BHXH. Số tiền trợ cấp 1 lần em sẽ lĩnh vào tháng 6/2013.
   Tính hưởng trợ cấp BHXH một lần:
   Từ 01/2010 Đến 10/2010, Thời gian : 10 tháng - Mức lương : 1 274 000
   1 274 000 x 10 = 12 740 000
   Từ 11/2010 Đến 12/2010, Thời gian : 2 tháng - Mức lương : 1 430 000
   1 430 000 x 2 = 2 860 000
   Từ 01/2011 Đến 09/2011, Thời gian : 9 tháng - Mức lương : 1 618 650
   1 618 650 x 9 = 14 567 850
   Từ 10/2011 Đến 12/2011, Thời gian : 3 tháng - Mức lương : 2 332 600
   2 332 600 x 3 = 6 997 800
   Từ 01/2012 Đến 05/2012, Thời gian : 5 tháng - Mức lương : 2 140 000
   2 140 000 x 5 = 10 700 000
   Tổng thời gian : 5 + 10 + 9 + 2 + 3 = 29 tháng
   Tổng số tiền: 10 700 000 + 12 740 000 + 14 567 850 + 2 860 000 + 6 997 800 =
   47 865 650
   Lương bình quân là: 47 865 650 / 29 = 1 650 539
   Mức hưởng :
   - Thời gian đóng BHXH tính đến ngày : 31/05/2012 là 2 năm 5 tháng
   - Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng hoặc bình quân tiền lương, tiền công và thu nhập tháng để tính trợ cấp BHXH một lần: 1 650 539 đồng
   - Số tháng tính hưởng trợ cấp BHXH 1 lần: 2.50 x 1.5 = 3.75 tháng
   Trợ cấp BHXH một lần: 1 650 539 đồng x 2.50 x 1.5 tháng = 6 189 521 đồng


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn