Tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng để tính hưởng trợ cấp BHXH một lần

Ngày hỏi:26/07/2012

Mình muốn hỏi một thông tin như sau: một nhân viên hiện đã làm thời gian như sau: - từ tháng 12/2009-> tháng 12/2009: lương đóng bảo hiểm là: 1.156.000. - từ tháng 1/2010-> tháng 12/2010: lương đóng bảo hiểm là: 1.273.000.- từ tháng 1/2011-> tháng 5/2011: lương đóng bảo hiểm là: 1.512.000. Quyết định nghĩ việc từ 22/6/2011, như vậy thời gian được hưởng bảo hiểm xã hội là 1 năm 6 tháng. * Đến nay là đủ thời gian 1 năm sau khi nghĩ việc, người lao động không còn đi làm, nên muốn được hưởng bảo hiểm xã hội thì cách tính như thế nào? có được hưởng trượt giá không? xin vui òng hướng dẫn cụ thể cách tính giúp em.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • Tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng để tính hưởng trợ cấp BHXH một lần:
   1. Tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động quy định
   Từ 12/2009 Đến 12/2009, Thời gian : 1 tháng - Mức lương : 1 491 240
   1 491 240 x 1 = 1 491 240
   Từ 01/2010 Đến 12/2010, Thời gian : 12 tháng - Mức lương : 1 514 870
   1 514 870 x 12 = 18 178 440
   Từ 01/2011 Đến 05/2011, Thời gian : 5 tháng - Mức lương : 1 512 000
   1 512 000 x 5 = 7 560 000
   Tổng thời gian : 5 + 1 + 12 = 18 tháng
   Tổng số tiền : 7 560 000 + 1 491 240 + 18 178 440 = 27 229 680
   2. Lương bình quân là:
   27 229 680 / 18 = 1 512 760
   Mức hưởng :
   - Thời gian đóng BHXH tính đến ngày: 31/05/2011 bằng: 1 năm 6 tháng
   trong đó có: 1 năm 6 tháng đóng BHXH bắt buộc.
   - Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng hoặc bình quân tiền lương, tiền công và thu nhập
   để tính trợ cấp BHXH một lần: 1 512 760 đồng
   - Số tháng tính hưởng trợ cấp BHXH 1 lần: 1.50 x 1.5 = 2.25 tháng
   a. Trợ cấp BHXH một lần: 1 512 760 đồng x 1.50 x 1.5 tháng = 3 403 710 đồng
   b. Trợ cấp khu vực một 0 đồng
   Tổng số tiền trợ cấp 3 403 710 đồng


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn