Tính số tiền tính lãi chậm nộp, tỷ lệ tính lãi và chu kỳ tính lãi của BHYT, BHXH, BHTN

Ngày hỏi:10/10/2013

Anh (chị) cho em hỏi cách tính số tiền tính lãi chậm nộp, tỷ lệ tính lãi và chu kỳ tính lãi của BHYT, BHXH, BHTN?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • * Cách tính lãi chậm đóng:
   - Phương thức tính lãi: ngày đầu hằng tháng.
   - Công thức tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN:
   Lcdi =(Pcdi + Lcdi-1) x k (đồng)
   Trong đó:
   * Lcdi: tiền lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tính tại tháng i (đồng).
   * Pcdi: số tiền chưa đóng phải tính lãi tính tại tháng i (đồng), được xác định bằng: tổng số tiền BHXH, BHYT, BHTN đến cuối tháng trước mang sang tháng tính lãi trừ (-) số phải đóng phát sinh chưa quá hạn phải nộp, tính đến tháng trước liền kề tháng tính lãi i.
   (Nếu Pcdi > 0 thì có nợ tính lãi, nếu Pcdi ≤ 0 thì không có nợ tính lãi).
   * Lcdi-1: tiền lãi chậm đóng chưa trả hết tính đến tháng trước liền kề tháng tính lãi.
   * k: lãi suất tính lãi chậm đóng tại thời điểm tính lãi (%/tháng).
   Ví dụ 1:(đơn vị bị tính lãi chậm đóng)
   - Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 01/2012 của đơn vị A còn nợ số tiền như sau: BHXH: 5.000.000 đồng.
   - Phát sinh tháng 02/2012:
   + Quỹ lương đóng BHXH, BHYT, BHTN là 20.000.000 đồng.
   + Trong đó số tiền 2% được giữ lại: 400.000 đồng (20.000.000 x 2%)
   + Số tiền phải nộp tháng 02/2012 là 5.700.000 đồng (20.000.000 x 30.5% - 400.000).
   - Trong tháng 02/2012 không có chứng từ nộp tiền của đơn vị. Giả sử lãi suất là 1.183%/tháng. Ngày 01/03/2012 tính lãi chậm đóng để đưa vào Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT tháng 03/2012 như sau:
   + Pcdi = (5.000.000 + 5.700.000) – 5.700.000 = 5.000.000 đồng
   + Lcdi = (Pcdi + Lcdi-1) x k = (5.000.000 + 0) x 1,183% = 59.150 đồng.


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn