Tính thời gian hưởng hưu trí

Ngày hỏi:06/09/2012

Bố tôi có thời gian tham gia quân đội, sau chuyển sang công an và nghỉ việc một lần. Nay bố tôi đang làm các chế độ để hưởng chế độ hưu trí theo ngành công an hướng dẫn. Tôi còn một số vấn đề chưa rõ nên nhờ luật gia tư vấn giúp: như căn cứ tính thời gian công tác và cộng dồn thời gian công tác ở ngành khác. Khi được hưởng chế độ hưu trí thì có phải nộp lại số tiền trợ cấp một lần xuất ngũ đã hưởng trước đây không?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2011 ngày 18/7/2011 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Công an - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ hưu trí đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên công tác trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, thôi việc về địa phương quy định như sau: Thời gian công tác làm căn cứ tính hưởng chế độ hưu trí là tổng thời gian công tác thực tế trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân (nếu có), có đóng BHXH hoặc được tính là thời gian đã đóng BHXH tính đến thời điểm xuất ngũ, thôi việc, chuyển ngành, hoặc chuyển sang Trung tâm Điều dưỡng thương binh thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và được xác định trong hồ sơ cán bộ, hồ sơ xuất ngũ, thôi việc, hoặc hồ sơ thương binh. Thời gian công tác trong Công an nhân dân (hoặc Quân đội nhân dân) nếu có đứt quãng thì được cộng dồn. Trường hợp chuyển ngành rồi thôi việc; hoặc đã xuất ngũ, thôi việc sau đó lại tiếp tục vào công tác ở cơ quan, đơn vị, tổ chức ngoài Công an nhân dân (hoặc Quân đội nhân dân) rồi thôi việc, hoặc đã xuất ngũ, thôi việc đi lao động hợp tác quốc tế, hoặc được cử đi lao động hợp tác quốc tế về nước sau đó xuất ngũ, thôi việc thì thời gian công tác ngoài Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, thời gian đi lao động hợp tác quốc tế không được tính hưởng chế độ hưu trí. Thời gian công tác để tính hưởng chế độ hưu trí nếu có tháng lẻ thì dưới 3 tháng không tính, có từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính bằng một nửa (1/2) mức hưởng của một năm đóng BHXH, có từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng tính bằng mức hưởng của một năm đóng BHXH. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2011. Các chế độ, chính sách quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 1/5/2010. Khi hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, đối tượng không phải nộp lại số tiền trợ cấp xuất ngũ, thôi việc đã nhận. Đối tượng được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng đồng thời là thương binh vẫn được hưởng các chế độ quyền lợi đối với thương binh theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng hiện hành. Trên đây là những quy định, bạn nghiên cứu và vận dụng vào trường hợp để làm chế độ cho bố mình.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn