Tính tiền BHXH 1 lần và thời gian giải quyết

Ngày hỏi:16/10/2013

Theo như sổ BHXH thì em được như sau: Tháng 4/2009 ---T9/2009: 2.200.000 Tháng 10/2009--- T2/2010: 2.230.000 Tháng 5/2010----T12/2010: 4.500.00 Tháng 1/2011---T6/2011 : 5.307.000 Tháng 7/2011---T12/2011:5.891.000 Tháng 1/2012---T4/2012 : 6.800.000 Tháng 5/2012---T12/2012 :7.230.000 Tổng thời gian đóng bảo hiểm là : 3 năm 7 tháng. Xin cho em hỏi: - Tổng số tiền em lãnh BHXH 1 lần là bao nhiêu? -Ngày 20/12 em viết đơn xin nghi việc thì ngày 23/12 em đến làm thủ tục xin nhận BHXH 1 lần được không? - Thời gian giải quyết từ khi nhận hồ sơ đến khi nhận tiền mất bao lâu? -Chuyển khoản qua ngân hàng Đông Á hay nhận tiền mặt?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • Tính hưởng trợ cấp BHXH một lần:
   Từ 04/2009 Đến 09/2009, Thời gian : 6 tháng - Mức lương : 3 102 000
   3 102 000 x 6 = 18 612 000
   Từ 10/2009 Đến 12/2009, Thời gian : 3 tháng - Mức lương : 3 144 300
   3 144 300 x 3 = 9 432 900
   Từ 01/2010 Đến 02/2010, Thời gian : 2 tháng - Mức lương : 2 899 000
   2 899 000 x 2 = 5 798 000
   Từ 05/2010 Đến 12/2010, Thời gian : 8 tháng - Mức lương : 5 850 000
   5 850 000 x 8 = 46 800 000
   Từ 01/2011 Đến 06/2011, Thời gian : 6 tháng - Mức lương : 5 784 630
   5 784 630 x 6 = 34 707 780
   Từ 07/2011 Đến 12/2011, Thời gian : 6 tháng - Mức lương : 6 421 190
   6 421 190 x 6 = 38 527 140
   Từ 01/2012 Đến 04/2012, Thời gian : 4 tháng - Mức lương : 6 800 000
   6 800 000 x 4 = 27 200 000
   Từ 05/2012 Đến 12/2012, Thời gian : 8 tháng - Mức lương : 7 230 000
   7 230 000 x 8 = 57 840 000
   Tổng thời gian: 2 + 4 + 6 + 6 + 3 + 8 + 6 + 8 = 43 tháng
   Tổng số tiền: 5 798 000 + 27 200 000 + 34 707 780 + 18 612 000 + 9 432 900
   + 46 800 000 + 38 527 140 + 57 840 000 = 238 917 820
   Lương bình quân là: 238 917 820 / 43 = 5 556 228
   Mức hưởng:
   Thời gian đóng BHXH tính đến ngày: 30/12/2012 bằng: 3 năm 7 tháng
   Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng hoặc bình quân tiền lương, tiền công và thu nhập tháng để tính trợ cấp BHXH một lần: 5 556 228 đồng
   Số tháng tính hưởng trợ cấp BHXH 1 lần: 4.00 x 1.5 = 6.00 tháng
   Trợ cấp BHXH một lần: 5 556 228 đồng x 4.00 x 1.5 tháng = 33 337 368 đồng


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn