Tính tiền hưởng bảo hiểm khi sẩy thai 2 tháng

Ngày hỏi:20/11/2020

Cho em hỏi về cách tính tiền hưởng bảo hiểm khi sẩy thai ạ, thai em 2 tháng mà tiền lương đóng bảo hiểm của em là 4.292.704 đồng.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tính tiền hưởng bảo hiểm khi sẩy thai 2 tháng
   (ảnh minh họa)
  • Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý như sau:

   1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

   a) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;

   b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

   c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

   d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

   2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

   Như vậy vì thai chị dưới 13 tuần tuổi nên chị sẽ được nghỉ thai sản 20 ngày.

   Mức hưởng chế độ thai sản (Điều 39):

   Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

   Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

   ...

   Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

   Cụ thể: Mức tiền được hưởng:

   - Mức hưởng = (Mbq6t/ 30 ngày) x 100% x Số ngày nghỉ

   Trong đó: Mbq6t : Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc

   - Trường hợp chưa đủ 6 tháng đóng BHXH thì mức tiền lương bình quân được tính trên số tháng đã đóng BHXH.

   Theo thông tin chị cung cấp thì chị sẽ nhận được số tiền cho 20 ngày nghỉ thai sản là: 2.861.803 (VN đồng).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn