Tính tiền lương bình quân làm căn cứ tính lương hưu

Tôi tham gia BHXH trước năm 1995, đến nay thời gian công tác của tôi đã đủ 30 năm; trong đo có 27 năm làm Nhà nước và 03 năm sau làm doanh nghiệp ngoài. Hiện nay tôi xin nghỉ hưu trước tuổi; vậy mức lương hưu của tôi sẽ được tính như thế nào? Theo tìm hiểu tôi tính như sau: 1/ Lấy tổng lương đóng bảo hiểm của 5 năm cuối khi làm Nhà nước 2/ Lấy tong lương đóng BH 3 năm khi làm doanh nghiệp ngoài 3/ Lương bình quân sẽ được tính bình quân gia quyền của (1) và (2) trong 8 năm? Kính mong BHXH Đà Nẵng giải đáp

  Nội dung này được BHXH thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Mức bình quân tiền lương làm căn cứ tính lương hưu của Bạn thực hiện theo khoản 3 Điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội cụ thể dưới đây:

   Điều 58. Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995
   1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của năm năm cuối trước khi nghỉ hưu.
   2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.
   3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian; trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn