Tính tiền lương trong tháng có ngày nghỉ ốm

Ngày hỏi:16/12/2014
Bà Trần Thị Kim Hoa (kimhoalvt@...) tốt nghiệp cao đẳng, hiện làm giáo viên trường tiểu học. Bà Hoa đang hưởng lương bậc 8, hệ số 4,27; phụ cấp chức vụ 0,2; phụ cấp thâm niên nhà giáo 19%; phụ cấp ưu đãi hưởng theo Quyết định số 973/1997/QĐ-TTg ngày 17/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ. Tháng 10/2014 bà Hoa nghỉ ốm 11 ngày làm việc, đi làm 15 ngày. Đơn vị trả lương cho bà 15 ngày công với số tiền là 2.886.889 đồng. Bà Hoa hỏi, đơn vị trả lương 15 ngày công cho bà có đúng với lương bà đang hiện hưởng không?
  • Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

   Theo thông tin bà Trần Thị Kim Hoa cung cấp, lương tháng theo ngạch bậc, cộng phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên nhà giáo của bà Hoa như sau:

   - Lương theo ngạch, bậc + phụ cấp chức vụ = Mức lương cơ sở 1.150.000 đồng x (4,27 + 0,2) = 5.140.500 đồng.

   - Phụ cấp thâm niên nghề = 19% x (lương + phụ cấp chức vụ) = 19% x 5.140.500 đồng = 976.695 đồng.

   Tổng cộng: 6.117.195 đồng.

   Trong tháng 10/2014, bà Hoa nghỉ ốm vào 11 ngày làm việc, được hưởng trợ cấp ốm đau do BHXH chi trả. Những ngày nghỉ ốm đó bà không đi làm nên không được hưởng lương.

   Tiền lương 15 ngày công làm việc trong tháng của bà Hoa là:

   (6.117.195 đồng/26 ngày) x 15 ngày công = 3.529.151 đồng

   Trừ tiền đóng BHXH 8%; bảo hiểm y tế 1,5%; bảo hiểm thất nghiệp 1%, tiền lương còn lại là:

   3.529.151 đồng - (6.117.195 đồng x 10,5%) = 2.886.846 đồng

   Bà Trần Thị Kim Hoa được đơn vị trả lương tháng 10/2014 bằng 2.886.889 đồng, so sánh với kết quả tính 2.886.846 đồng là tương đối chính xác, chỉ sai số + 43 đồng. Khoản tiền này chưa bao gồm phụ cấp ưu đãi nhà giáo.

   Cùng với đó, bà Hoa còn được hưởng trợ cấp ốm đau theo quy định tại khoản 1, Điều 25 Luật BHXH, do BHXH chi trả cho 11 ngày nghỉ ốm tháng 10/2014 là: (6.117.195 đồng/26 ngày) x 75% x 11 ngày = 1.941.033 đồng.

   Luật sư Lê Văn Đài

   Theo Cổng thông tin Điện tử Chính phủ


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn