Tổ chức, biên chế của đội phòng cháy không chuyên trách

Ngày hỏi:23/04/2015

Tôi công tác tại một nhà máy công nghiệp, là đội viên đội phòng cháy chữa cháy của nhà máy (không phải chuyên trách). Vì tôi mới chuyển về nhà máy nên rất muốn biết những quy định của Nhà nước về tổ chức cũng như biên chế của đội phòng cháy của cơ quan theo luật. Việc bổ nhiệm chức vụ đội trưởng, đội phó là do cơ quan bổ nhiệm hay cơ quan phòng cháy chuyên trách bổ nhiệm? Xin cảm ơn luật sư

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo Thông tư số 66/2014 ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 74/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy thì tổ chức, biên chế đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoạt động theo chế độ không chuyên trách như sau: Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới có dưới 10 người thường xuyên làm việc thì tất cả những người làm việc tại cơ sở đó là thành viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và do người lãnh đạo cơ sở, chỉ huy phương tiện giao thông cơ giới đó chỉ huy, chỉ đạo. Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới có từ 10 người đến 50 người thường xuyên làm việc thì biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở tối thiểu là 10 người, trong đó có 1 đội trưởng. Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới có trên 50 người đến 100 người thường xuyên làm việc thì biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở tối thiểu là 15 người, trong đó có 1 đội trưởng và 1 đội phó. Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới có trên 100 người thường xuyên làm việc thì biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở tối thiểu là 25 người, trong đó có 1 đội trưởng và 2 đội phó. Phương tiện giao thông cơ giới, cơ sở có nhiều phân xưởng, bộ phận làm việc độc lập hoặc làm việc theo ca thì mỗi bộ phận, phân xưởng, mỗi ca làm việc có 1 tổ phòng cháy và chữa cháy cơ sở; biên chế của tổ phòng cháy và chữa cháy cơ sở tối thiểu từ 5 đến 9 người, do đội trưởng hoặc đội phó kiêm tổ trưởng. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp, quản lý cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới ra quyết định bổ nhiệm đội trưởng, đội phó đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn