Tờ rời sổ BHXH (Qúa trình tham gia đóng BHXH)

Cho tôi hỏi tại sao khi làm sổ đóng bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội Quận nhưng khi in chi tiết thời gian đóng bảo hiểm lại do Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố là ông Đinh Văn Hiệp ký tên và đóng dấu. Có nơi không chịu in chi tiết thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã đóng.

  Nội dung này được BHXH thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Thực hiện Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/11/2011 của BHXH Việt Nam về Ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT; Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Từ năm 2012 việc in chi tiết thời gian đóng BHXH của người lao động (tờ rời sổ BHXH hằng năm) do BHXH thành phố thực hiện (Giám đốc BHXH thành phố ký). Tuy nhiên từ năm 2014 trở đi thực hiện công văn số 704/BHXH-BT ngày 4/3/2014 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung về thu, Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thì không thực hiện in tờ rời sổ BHXH hàng năm chỉ in, cấp tờ rời sổ BHXH (chi tiết thời gian đóng BHXH) khi người lao động ngừng việc , điều chỉnh tăng, giảm thời gian tham gia BHXH trên sổ BHXH, gộp sổ BHXH, cấp lại sổ hoặc theo yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động.

   Về in cấp Thông báo kêt quả đóng BHXH hằng năm cho người lao động, BHXH thành phố thực hiện đưa lên trang web của BHXH thành phố để người lao động tra cứu kết quả đóng BHXH trong năm, theo kế hoạch sớm nhất vào đầu tháng 6 năm 2014, người lao động có thể tra cứu kết quả đóng BHXH của mình trên trang web của BHXH thành phố Đà Nẵng.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn