Tôi có được trợ cấp thôi việc, trợ cấp BHXH một lần?

Ngày hỏi:12/08/2015
Tôi 60 tuổi, đóng BHXH đầy đủ từ năm 2001 đến nay (liên tục). Khi nghỉ việc tôi có được hưởng trợ cấp thôi việc từ 2001-2008 do công ty trả? Thứ nữa là trợ cấp BHXH một lần do cơ quan BHXH trả và trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp do cơ quan BHXH trả, tôi có được hưởng hay không? (Minh Thuan)

  Nội dung này được Luật sư Trịnh Văn Hiệp, Văn phòng luật sư Gia Thành tư vấn như sau:

  • - Điều 50 Luật BHXH quy định điều kiện hưởng lương hưu như sau: người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc trường hợp sau: nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

   Chiếu theo quy định trên thì trường hợp ông nghỉ việc, ông chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu.

   Theo Khoản 1 Điều 14 nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12-1-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của BLLĐ quy định trợ cấp thôi việc như sau:

   Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của BLLĐ cho NLĐ đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên khi HĐLĐ chấm dứt theo quy định tại các Khoản 1 (hết hạn HĐLĐ, trừ trường hợp quy định tại Khoản 6, Điều 192 của BLLĐ), Khoản 2 (đã hoàn thành công việc theo HĐLĐ), Khoản 3 (hai bên thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ), Khoản 5 (NLĐ bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong HĐLĐ theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án), Khoản 6 (NLĐ chết, bị tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết), Khoản 7 (NSDLĐ là cá nhân chết, bị tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết;

   NSDLĐ không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động, Khoản 9 (NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại Điều 37 của BLLĐ) Điều 36 BLLĐ và NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại Điều 38 của BLLĐ.

   Chiếu theo quy định trên, khi ông nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu thì ông được hưởng trợ cấp thôi việc từ 2001-2008 theo quy định.

   Điểm a, Khoản 1, Điều 55 Luật BHXH quy định về BHXH một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu như sau: NLĐ làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên được hưởng BHXH một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Khoản 1, Điều 50 của luật này mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

   Chiếu theo quy định trên, khi ông nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu thì ông được hưởng trợ cấp BHXH một lần do cơ quan BHXH trả.

   Tuy nhiên theo Khoản 2, Điều 70 Luật BHXH quy định trường hợp nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá năm năm so với thời gian quy định tại điểm b Khoản 1, Điều 70 Luật BHXH (đủ 20 năm đóng BHXH trở lên) thì được đóng tiếp cho đến khi đủ 20 năm.

   Vậy nếu trường hợp của ông đã đóng BHXH được từ đủ 15 năm trở lên, khi nghỉ việc ông có quyền đóng tiếp BHXH tự nguyện để được hưởng chế độ hưu trí.

   Theo Điều 6 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, khi NSDLĐ có nhu cầu và NLĐ cao tuổi có đủ sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật thì hai bên có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn HĐLĐ hoặc giao kết HĐLĐ mới.

   Theo Khoản 2, Điều 2 thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25-10-2010 của BLĐTBXH đã được sửa đổi, bổ sung theo thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01-3-2013 của BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 127/2008/ NĐ-CP ngày 12-12-2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp quy định điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

   Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 15 của nghị định số 127/2008/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung được hướng dẫn thực hiện như sau:

   a) Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hay hợp đồng làm việc theo đúng quy định của pháp luật.

   b) Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khi mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hay hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

   c) Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm theo quy định tại Điểm b, K2 Điều 2 thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.

   Vậy căn cứ theo quy định trên, trường hợp khi ông nghỉ việc nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu mà ông vẫn có đủ sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật để tìm việc mới để làm việc thì ông đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.


  Nguồn:

  Tuổi Trẻ Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trợ cấp thôi việc
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn