Tôi sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc thế nào?

Tôi đã làm việc theo chế độ biên chế cho một Doanh nghiệp nhà nước trên 27 năm trước khi được chuyển sang làm việc theo hợp đồng cho công ty cổ phần, do Doanh nghiệp nhà nước này cổ phần hóa. Nay tôi làm đơn xin thôi việc và đã được công ty đồng ý cho chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Chế độ trợ cấp thôi việc của tôi được giải quyết theo thời gian tôi làm việc tại công ty cổ phần này. Xin hỏi thời gian làm việc của tôi tại Doanh nghiệp nhà nước có được tính để trả trợ cấp thôi việc hay không? Nếu có thì công ty nào thanh toán?

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Chính - Đoàn luật sư TP.HCM tư vấn như sau:

  • - Theo qui định của pháp luật hiện hành, sau khi doanh nghiệp nhà nước chuyển thành công ty cổ phần, nếu do nhu cầu tổ chức lại hoạt động kinh doanh, thay đổi công nghệ dẫn đến người lao động (NLĐ) ở doanh nghiệp nhà nước chuyển sang bị mất việc, kể cả trường hợp NLĐ tự nguyện thôi việc, thì được giải quyết như sau: (a) Trong 12 tháng kể từ ngày công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nếu NLĐ bị mất việc do cơ cấu lại thuộc đối tượng hưởng chính sách lao động dôi dư thì được Quĩ hỗ trợ lao động dôi dư hỗ trợ. Các trường hợp mất việc, thôi việc còn lại được hưởng trợ cấp mất việc, thôi việc theo qui định pháp luật lao động hiện hành và được Quĩ hỗ trợ sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước hỗ trợ. (b) Trường hợp NLĐ bị mất việc, thôi việc trong bốn năm tiếp theo thì công ty cổ phần có trách nhiệm thanh toán 50% tổng mức trợ cấp, số còn lại được Quĩ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thanh toán. Hết thời hạn trên, công ty cổ phần chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ trợ cấp cho NLĐ, tính cả thời gian làm việc cho doanh nghiệp nhà nước trước đó. Như vậy, trường hợp của ông công ty cổ phần phải trả toàn bộ trợ cấp thôi việc tính cả thời gian làm việc ở doanh nghiệp nhà nước như phần (b) nêu trên.


  Nguồn:

  Theo ViệtBáo
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn