Tổng giám đốc BHXH Việt Nam có thẩm quyền ký những văn bản như thế nào?

Ngày hỏi:31/01/2019

Tôi hiện làm việc cho bảo hiểm xã hội, ấy vậy mà khi có việc cần biết Tổng giám đốc BHXH Việt Nam có thẩm quyền ký những văn bản như thế nào? Thì tôi lại không biết, do đó àm rất mong Ban tư vấn hỗ trợ giúp tôi.

(như**@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 29 Quyết định 2596/QĐ-BHXH năm 2018 về Quy chế làm việc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có quy định Tổng giám đốc BHXH Việt Nam có thẩm quyền ký những văn bản sau:

   a) Văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng quản lý, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các văn bản quan trọng khác.

   b) Phê duyệt các đề án, văn bản được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền.

   c) Các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ chung toàn Ngành, văn bản quản lý hành chính của Ngành, các thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật.

   d) Phê duyệt chủ trương, danh mục các dự án đầu tư, các dự án xây dựng cơ bản hàng năm theo quy định về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước và của Ngành.

   đ) Các văn bản về tổ chức bộ máy, tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, cử đi công tác, đi học theo phân cấp đối với CCVC thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật và của BHXH Việt Nam.

   e) Văn bản ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH tỉnh giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn