Trả sổ BHXH cho người lao động

Thời gian trươc tôi có làm ở một công ty được vài tháng thì tôi nghĩ ngang bây giờ tôi đến liên hệ để lấy sổBHXH để nộp công ty khác thì phía công ty đó yêu cầu tôi đền bù hợp đồng thì mới trả sổ , tôi muốn hỏi là trường hợp cùa tôi như vậy có cách nào để lấy được sổ không ,nếu không lấy được tôi có thể làm lại sổ mới được không

  Nội dung này được BHXH thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 5, Điều 21 Luật BHXH thì trách nhiệm của người sử dụng lao động là: Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.
   Như vậy, khi người lao động thôi việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm phải tiến hành làm thủ tục xác nhận thời gian tham gia BHXH (chốt sổ BHXH) và thực hiện việc trả sổ BHXH cho người lao động ngay khi nghỉ việc theo đúng thời gian quy định của pháp luật.
   Trường hợp người sử dụng lao động không trả sổ BHXH cho người lao động là trái với quy định tại khoản 5 Điều 21 Luật BHXH, vi phạm về thủ tục thực hiện BHXH với hành vi: Không trả sổ BHXH cho người lao động.
   Vì vậy, trong trường hợp này người lao động có thể khiếu nại với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.
   Căn cứ quy định trên, như trường hợp của Bạn, Bạn trình bày với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố để nhờ can thiệp giải quyết.
   Việc cấp số sổ BHXH mới thì cơ quan BHXH sẽ không thực hiện được vì theo qui định của luật BHXH thì người lao động chỉ được cấp duy nhất một mã số sổ BHXH để đóng và hưởng các chế độ BHXH theo qui định.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn