Trả thẻ BHYT khi nghỉ việc

Ngày hỏi:08/04/2013

1. Về vấn đề trả thẻ BHYT khi nghỉ việc: khi người lao động nghỉ việc, trả thẻ BHYT cho cơ quan BHXH vào thời điểm nào của tháng thì không bị tính tiền BHYT của tháng đó ? 2. Về BHYT tự nguyện: thời gian đóng BHYT bắt buộc có được cộng nối với thời gian tham gia BHYT tự nguyện không ?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ tư vấn như sau:

  • 1. Trả thẻ BHYT từ ngày 1 đến ngày 10 của tháng thì không tính tiền BHYT tháng đó. Trả thẻ từ ngày 11 đến ngày cuối cùng của tháng thì tính tiền BHYT của tháng đó để nộp vào quỷ BHYT.

   2. Người tham gia BHYT tự nguyện sau đó tham gia BHYT bắt buộc liên tục thì được cộng thời gian tham gia BHYT liên tục để được hưởng chế độ BHYT kỹ thuật cao, chi phí lớn, thuốc điều trị ung thư, chống thải ghép ngoài danh mục nhưng được bộ y tế cho phép lưu hành tại Việt Nam ( hoặc người tham gia BHYT bắt buộc sau đó tham gia BHYT tự nguyện liên tục ... mọi người tham gia các đối tượng BHYT liên tục đều được hưởng các chế độ BHYT theo quy định hiện hành.)


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội TP Cần Thơ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn