Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc thực hiện quyết định khấu trừ của cơ quan có thẩm quyền

Ngày hỏi:16/10/2017

Trách nhiệm của BHXH tỉnh trong việc thực hiện quyết định khấu trừ của cơ quan có thẩm quyền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Khánh Linh, đang sống và làm việc tại Tp.HCM. Tôi đang cần tìm hiểu các quy định liên quan đến việc quản lý, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Cho tôi hỏi: Trách nhiệm của BHXH tỉnh trong việc thực hiện quyết định khấu trừ của cơ quan có thẩm quyền được quy định ra sao? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn.       

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Theo quy định tại Điều 32 Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm Quyết định 828/QĐ-BHXH năm 2016 thì nội dung này được quy định như sau:

  1. Thực hiện khấu trừ đối với trường hợp người hưởng trợ cấp BHXH một lần do BHXH tỉnh giải quyết và chi trả theo phân cấp như quy định tại Điều 31.

  2. Thực hiện khấu trừ đối với trường hợp người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

  2.1. Phòng KHTC: Căn cứ vào văn bản làm việc, hồ sơ của các cơ quan do BHXH huyện chuyển đến, lập 03 bản Thông báo khấu trừ lương hưu và trợ cấp BHXH (mẫu số 21): Chuyển Bưu điện tỉnh để chuyển đến người hưởng trước 05 ngày của kỳ chi trả của tháng khấu trừ đầu tiên (bao gồm cả người hưởng nhận chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân); chuyển Phòng CĐ BHXH 01 bản để lập Danh sách chi trả lương hưu, bảo hiểm hàng tháng (mẫu số 72e-HD); lưu 01 bản.

  2.2. Hàng tháng, căn cứ mẫu số 72e-HD, Phòng CĐ BHXH lập Danh sách hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người hưởng phải thực hiện quyết định khấu trừ (mẫu số 72e-HD) theo từng hình thức chi trả (tiền mặt, qua tài khoản cá nhân) chuyển Bưu điện tỉnh để tổ chức chi trả cho người hưởng.

  2.3. Hàng tháng, Phòng KHTC căn cứ vào mẫu số 21 thực hiện chuyển số tiền phải khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH vào tài khoản đã thống nhất với các cơ quan ra quyết định khấu trừ (kể cả những trường hợp người hưởng không chấp nhận khấu trừ). Căn cứ ủy nhiệm chi, hạch toán số tiền đã chuyển các cơ quan ra quyết định khấu trừ vào các tài khoản chi các chế độ BHXH, BHTN tương ứng.

  2.4. Căn cứ mẫu số 72e-HD, thực hiện chuyển kinh phí chi trả các chế độ BHXH hàng tháng cho Bưu điện tỉnh.

  3. Trường hợp người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH không chấp hành việc khấu trừ tiền lương hưu, trợ cấp BHXH, không nhận lương hưu, trợ cấp BHXH:

  3.1. Cơ quan BHXH vẫn thực hiện khấu trừ và chuyển tiền cho cơ quan ra quyết định khấu trừ theo quy định của pháp luật cho đến khi thực hiện khấu trừ xong theo quyết định khấu trừ và văn bản đã thống nhất với các cơ quan ra quyết định khấu trừ. Quá 6 tháng, người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng vẫn không đến nhận tiền, cơ quan BHXH tạm dừng in Danh sách chi trả (mẫu C72e-HD) theo quy định.

  3.2. Hàng tháng, BHXH tỉnh căn cứ văn bản đã thống nhất với các cơ quan ra quyết định khấu trừ về số tiền khấu trừ, thời gian khấu trừ, chuyển ủy nhiệm chi số tiền phải khấu trừ cho đến hết thời gian phải khấu trừ cho cơ quan ra quyết định khấu trừ. Vào sổ S01-CBH để theo dõi đầy đủ số tiền hưởng hàng tháng, số tiền đã khấu trừ hàng tháng, số tiền chưa nhận của từng người hưởng phải thực hiện khấu trừ.

  3.3. Khi người hưởng tiếp tục nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, hướng dẫn người hưởng lập Giấy đề nghị truy lĩnh, tiếp tục nhận chế độ BHXH (mẫu 19-CBH), căn cứ sổ S01-CBH xét duyệt số tiền còn lại sau khi đã khấu trừ và chi trả cho người hưởng và tiếp tục in Danh sách chi trả.

  4. Trường hợp người hưởng đang trong thời gian phải thực hiện khấu trừ tiền lương hưu, trợ cấp BHXH theo quyết định khấu trừ của cơ quan có thẩm quyền, có nhu cầu di chuyển nơi nhận chế độ BHXH hoặc chết; BHXH tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho các cơ quan ra quyết định khấu trừ biết trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ĐDCT hoặc người hưởng thông báo.

  5. Khi hết thời gian khấu trừ hoặc người hưởng di chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hoặc chết, BHXH tỉnh thông báo cho các cơ quan ra quyết định khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH và thực hiện đối chiếu xác nhận số tiền đã thực hiện khấu trừ từ khi có quyết định khấu trừ.

  Trên đây là nội dung tư vấn về trách nhiệm của BHXH tỉnh trong việc thực hiện quyết định khấu trừ của cơ quan có thẩm quyền. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 828/QĐ-BHXH năm 2016.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn