Trách nhiệm của giám định viên về việc giám định bảo hiểm y tế

Ngày hỏi:04/01/2019

Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc giám định chi phí bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh của cơ quan bảo hiểm xã hội. Có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Trách nhiệm của giám định viên về việc giám định bảo hiểm y tế được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của giám định viên về việc giám định bảo hiểm y tế quy định tại Khoản 1 Điều 10 Quyết định 1456/QĐ-BHXH năm 2015 Quy trình giám định bảo hiểm y tế do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   - Xây dựng kế hoạch công tác giám định và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng Giám định BHYT.

   - Thực hiện giám định hồ sơ, tài liệu liên quan đến khám, chữa bệnh BHYT.

   - Đề xuất các quy tắc áp dụng trong phần mềm giám định.

   - Phát hiện và kiến nghị các nội dung chưa phù hợp trong quá trình thực hiện, báo cáo Trưởng phòng giám định BHYT.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn