Trách nhiệm của Trung tâm Công nghệ thông tin Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày hỏi:07/08/2017

Trách nhiệm của Trung tâm Công nghệ thông tin Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là phóng viên báo Thanh niên. Gần đây tôi được biết, Nhà nước mới ban hành quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tôi muốn tìm hiểu thêm một số thông tin để phục vụ cho công tác viết bài. Vậy, theo quy định mới thì Trung tâm Công nghệ thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam đảm nhận những trách nhiệm gì? Nội dung này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong nhận được hỗ trợ của Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! 

Lê Ngọc (ngoc***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 28/7/2017, Quyết định 1293/QĐ-BHXH năm 2017 quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam được ban hành. Theo đó, Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (gọi tắt là Cổng Thông tin điện tử) là điểm truy cập duy nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên Internet, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng của Ngành Bảo hiểm xã hội, cung cấp thông tin, tiện ích cho người sử dụng thông qua phương thức và giao diện thống nhất.

   Trách nhiệm của Trung tâm Công nghệ thông tin Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam được quy định tại Khoản 3 Điều 7 Quyết định 1120/QĐ-TTg năm 2017. Cụ thể bao gồm:

   a) Tổ chức quản lý hạ tầng kỹ thuật và hoạt động các dịch vụ cơ bản của hệ thống Cổng Thông tin điện tử; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, chỉnh sửa, giám sát hoạt động Cổng Thông tin điện tử, bảo đảm các điều kiện kỹ thuật về tính ổn định, an toàn bảo mật, tốc độ xử lý, hoạt động liên tục 24 giờ trong tất cả các ngày; quy định, hướng dẫn, cảnh báo và thực hiện xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình khai thác, sử dụng Cổng Thông tin điện tử.

   b) Đề xuất với Ban Biên tập lộ trình, phương án tích hợp các kênh thông tin, ứng dụng và dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vào Cổng Thông tin điện tử phù hợp với lộ trình cải cách hành chính và hiện đại hóa của Ngành.

   c) Quản lý và cấp các tài khoản quản trị theo yêu cầu của Trưởng Ban Biên tập.

   d) Quản lý và vận hành Cổng Giao dịch điện tử, duy trì kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN.

   đ) Hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, sử dụng thông tin, dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử.

   e) Đảm bảo việc tích hợp các ứng dụng và liên kết các trang hoạt động ổn định.

   g) Rà soát, hiệu chỉnh thông tin và dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng Thông tin điện tử sau khi có ý kiến của Vụ Pháp chế.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về trách nhiệm của Trung tâm Công nghệ thông tin Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 1293/QĐ-BHXH năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn