Trách nhiệm của Trung tâm Truyền thông Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày hỏi:07/08/2017

Trách nhiệm của Trung tâm Truyền thông Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là phóng viên báo Thanh niên. Gần đây tôi được biết, Nhà nước mới ban hành quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tôi muốn tìm hiểu thêm một số thông tin để phục vụ cho công tác viết bài. Vậy, theo quy định mới thì Trung tâm Truyền thông Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam đảm nhận những trách nhiệm gì? Nội dung này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong nhận được hỗ trợ của Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! 

Lê Ngọc (ngoc***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 28/7/2017, Quyết định 1293/QĐ-BHXH năm 2017 quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam được ban hành. Theo đó, Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử do Tổng Giám đốc quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Trung tâm Truyền thông. Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử gồm Trưởng Ban là Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phó Trưởng Ban thường trực là Lãnh đạo Trung tâm Truyền thông và các Phó Trưởng Ban, các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Biên tập do Trưởng Ban phân công.

   Trách nhiệm của Trung tâm Truyền thông Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam được quy định tại Khoản 2 Điều 7 Quyết định 1120/QĐ-TTg năm 2017. Cụ thể bao gồm:

   a) Là bộ phận thường trực của Ban Biên tập; Quản trị nội dung Cổng Thông tin điện tử.

   b) Đề xuất với Ban Biên tập phương hướng, kế hoạch xuất bản, nội dung hình thức thể hiện các thông tin để tuyên truyền hướng dẫn trên Cổng Thông tin điện tử các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phản ánh đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thực hiện các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

   c) Tiếp nhận, sàng lọc, tổng hợp, biên tập thông tin, dữ liệu gửi về Cổng Thông tin điện tử; tổ chức xuất bản thông tin trên Cổng Thông tin điện tử; tổ chức phân loại thông tin, triển khai công tác dịch thuật để cập nhật lên Cổng Thông tin điện tử phiên bản tiếng Anh.

   d) Thực hiện việc sử dụng các nguồn tài chính (nếu có) và chi trả nhuận bút phần thông tin báo chí trên Cổng Thông tin điện tử theo đúng các quy định hiện hành.

   đ) Cấp và quản lý các tài khoản đăng thông tin lên Cổng Thông tin điện tử.

   e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Biên tập.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về trách nhiệm của Trung tâm Truyền thông Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 1293/QĐ-BHXH năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn